ฐานข้อมูลการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา/กิจกรรมการเรียนรู้ กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์

Login Page

User Name
Password
 

 

สรุปข้อมูลการสำรวจข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ (คลิกที่นี่)


 

 พัฒนาโดย นิกร เกษโกมล ศึกษานิเทศก์ กศน.จังหวัดนครราชสีมา Version2.0 ด้วยการสนับสนุนจากสำนักงาน กศน.